Hỗ trợ online

Đăng ký vào hội

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA HỘI DNT TỈNH NGHỆ AN

09:18 04/03/2020

THƯ MỜI THAM GIA HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH NGHỆ AN

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, được thành lập theo Quyết định số 1478/QĐ-UB.TCCQ ngày 25/4/2003 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo,... cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Với chặng đường 16 năm đầy chông gai, thử thách bởi biến động kinh tế thị trường, các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp đã cố gắng vươn lên, đóng góp thành tựu to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đồng chí Lê Hồng Vinh - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch Danh dự; Anh Nguyễn Đàm Văn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh - Chủ tịch Hội. Với tôn chỉ đề ra cho 5 năm tới với những thành công vượt bậc, Hội là cánh tay nối dài giữa Doanh nhân trẻ và chính quyền, là sân chơi kết nối các doanh nghiệp tỉnh nhà với doanh nghiệp các tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài... hợp tác cùng phát triển.

Nhằm khẳng định vai trò, vị thế của giới Doanh nhân trẻ Nghệ An nói riêng và giới Doanh nhân trẻ Việt Nam nói chung trong thời kỳ Việt Nam hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới – Tạo cơ hội cho các Doanh nhân trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển... Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An trân trọng kính mời Anh/Chị gia nhập Hội viên chính thức và tham dự các chương trình hoạt động của Hội.

𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
- 𝑇𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑜̛̀𝑖: 𝑡𝑢̛̀ 18 - 45
- 𝐿𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝

𝐀𝐧𝐡/𝐂𝐡𝐢̣ 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧:
- 𝐻𝑜̣ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑒̂𝑛;
- 𝑇𝑒̂𝑛 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝;
- 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑢̣;
- Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉;
- 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙:
- 𝑆𝑜̂́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖:
Bên dưới cmt hoặc Inbox, email về Văn phòng Hội.
Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An sau khi nhận thông tin của các Anh/Chị sẽ liên lạc gửi hồ sơ gia nhập hội để anh chị xem xét và gia nhâp Hội.

𝐌𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧
- Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐕𝐂𝐂𝐈, 𝐬𝐨̂́ 𝟏 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̣̂ 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐢𝐧, 𝐓𝐏 𝐕𝐢𝐧𝐡, 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐀𝐧
- 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟑 𝟑𝟑𝟑 𝟔𝟖𝟏 (𝐌𝐬 𝐇𝐚̀ - 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢)
- 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐡𝐨𝐢𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡𝐧𝐡𝐚𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐡𝐞𝐚𝐧@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

Hội Doanh Nhân Trẻ Nghệ An - Nghe An Young Entrepreneurs' Association

Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà VCCI Số 1 - Đường V.I Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An

Hotline: 091.3333.681

Email: hoidoanhnhantrenghean@gmail.com